Opera, Operette, Musical en Belcanto.

Laeti Cantando kiest voor zijn repertoire uit een mooi en afwisselend palet uit de muzikale geschiedenis. Daarbij maakt het koor een reis door de tijd, een reis langs verschillende muzikale ontwikkelingen en door verschillende landen.
Op zijn verschillende concerten hoort u muziek uit Opera, Operette en Musical.
Hartstochtelijke liefdes, eer, macht, hebzucht, verraad, bedrog, moord etc., het hele scala, vaak heel poëtisch verwoord, komt voorbij!

Maar wat is nu eigenlijk het onderscheid tussen Opera, Operette en Musical?
En wat is Belcanto nu eigenlijk? Het is op zijn plaats om op de website van ons koor, alhoewel kort en zeker niet volledig, hier op in te gaan!

Opera is de klassieke en oudste vorm van muziektheater en wordt in zijn geheel gezongen. In zijn algemeenheid is het ook de meest dramatisch geladen en lyrische vorm die bovendien zware eisen stelt aan de stemmen en het stembereik van de uitvoerenden, aan de virtuositeit van de zangers en zangeressen, dus! Opera's zijn in het algemeen Italiaans en Frans.

De Operette is een afgeleide van de Opera.
Het woord zegt het al. Kleine opera! Met klein wordt dan op de inhoud gedoeld.
Die inhoud is lichter, altijd romantisch, vaak humoristisch. Er wordt behalve gezongen, ook in gesproken of gedanst. Denkt u maar eens aan de beroemde Weense wals.
De Operette stamt vooral uit het Duitse taalgebied (Oostenrijk, Hongarije en Duitsland).

De Musical verschilt in wezen niet veel van de operette, zij het dat die uit het Engelstalige gebied komt. Dansen en acteren is daarbij vaak belangrijker dan de stem!
Soms geeft men zelfs vaak de voorkeur aan een betere acteur dan aan een betere zanger!

Maar Laeti Cantando doet dat absoluut niet met eventueel aangetrokken solisten en solistes. Laeti Cantando gaat voor zang kwaliteit!

Belcanto

Maar wat is nu eigenlijk Belcanto? Vrij vertaald uit het Italiaans betekent het mooie zang, maar dat is te makkelijk.
Het begon allemaal in het begin van de 19e eeuw.
Vernieuwingen werden naar Italië gebracht door de priester en componist Simon Mayr uit Beieren.
Hij introduceerde stijlvernieuwingen en Duitse harmonie in de traditionele Italiaanse Opera.
En stelde het genie Mozart als voorbeeld en inspiratiebron voor zijn leerlingen.
Een nieuwe stijl, het Belcanto, ontwikkelde zich met als belangrijkste exponenten Rossini, Bellini en Donizetti. Later vervolmaakt door Verdi en Puccini.
De stijl kenmerkt zich o.a. door rijke, meeslepende, melodieën en spectaculaire hoge noten voor sopranen en tenoren.
De schitterende vocale partijen en de virtuositeit van de composities en zangers brachten het toenmalige publiek in extase en leidde tot de beroemdheid van operahuizen zoals bijvoorbeeld Milaan, Venetië en Napels.
Vaak brengt Laeti Cantando een ode aan de beroemde componisten die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het Belcanto, zoals gezegd Mozart, Bellini, Donizetti en natuurlijk Verdi.


Dick Ramler.