“Een koor met 'n geschiedenis”!

Het huidige gemengd koor Laeti Cantando werd in 1981 opnieuw opgericht. In november 2006 werd nog op grootse wijze met een tweetal concerten met begeleiding van een groot symfonieorkest en een viertal gerenommeerde solisten het 25 jarig jubileum gevierd. Op dit moment bestaat het huidige koor dus 34 jaar.
Toch is de koornaam “Laeti Cantando al vele jaren ouder. Reeds lang voor de tweede wereldoorlog schijnt er een koor onder de naam Laeti Cantando bestaan te hebben. Direct na de oorlog toen alle verenigingen de draad weer oppakten is het koor weer opnieuw begonnen.
De naam Laeti Cantando raakte echter daarna toch weer in vergetelheid, totdat in 1981 het koor opnieuw werd opgericht. Door mond tot mond reclame groeide het ledenaantal tot ongeveer een vijftigtal in de beginjaren negentig. Het koor maakte toen een bloeiperiode door.
Het huidige koor maakt al enige jaren een nieuwe bloeiperiode door en treedt regelmatig voor het voetlicht in Den Durpsherd in Berlicum met grotere concerten, zoals de Nieuwjaars-, Kerst- en Voorjaarsconcerten. Memorabel in deze reeks van grote concerten is inmiddels de traditie van de jaarlijkse Winterconcerten in Den Durpsherd. Enige jaren geleden werden ook elders optredens verzorgd, zoals in de Ned.Hervormde kerk in Den Bosch en het Theater aan de Parade. Ook geeft het koor elk jaar een tweetal concerten in diverse verzorgingshuizen in de omgeving.
Sinds januari 2009 repeteert het koor in Den Durpsherd. Elke maandagavond wordt enthousiast gerepeteerd.
De kwaliteit van het belcantokoor spreekt onder andere uit het veelzijdige repertoire dat door het koor in het verleden, en ook nu nog steeds ter hand wordt genomen. De dirigent en het koor schrikken niet terug voor grote symfonische werken. Hoog in het vaandel staan daarbij nummers uit de diverse opera's van o.a Verdi, Mozart, Rossini, Cherubini, Bellini, Wagner, Bizet.
Werken van de klassieke componisten zoals o.a. Chopin, Beethoven, Mozart, Händel.Haydn en Schubert staan op het programma. Diverse nummers uit musicals die we overigens als moderne opera's zouden kunnen beschouwen maken ook deel uit van het repertoire. In het verleden en ook nu nog werd daarbij geput uit musicals zoals Hello Dolly, Showboat, Cats, West Side Story, The Phantom of the Opera, Joseph, Miss Saigon en Evita. Ook werden en worden door het koor met veel plezier moderne ballades zoals van Elton John, Mary Black, Bocelli, Luciani en anderen vertolkt.
Kortom Laeti Cantando is nog steeds een bruisend koor met een repertoire waar iedere zangliefhebber het nodige van zijn/haar gading kan vinden.
Laeti Cantando groeit en bloeit nog steeds! Inmiddels bestaat het koor uit 65 enthousiaste koorleden, mannen en vrouwen. Een groot aantal leden is al vele jaren lid. Dat zegt iets over de plezierige sfeer die er binnen het koor heerst en de zangkwaliteit die Laeti Cantando steeds opnieuw weet te brengen.
Onder leiding van dirigent Annemieke Kamphuis wordt wekelijks plezierig maar hard gewerkt aan verhoging van deze zangkwaliteit. Zangkwaliteit en zangplezier gaan in deze altijd samen. Immers Laeti Cantando betekent niet voor niets: ”Zingen maakt blij!”
Laeti Cantando is met recht nog steeds, niet alleen “Een koor met geschiedenis”! ….. Een koor om lid van te worden…. en bovenal, om er ook liefst jarenlang met veel (zang) plezier lid van te blijven!!!!
Een paar foto's uit de oude doos beschikbaar gesteld door de Heemkundekring De Plaets:
Begin 30-er jaren achter De Gouden Leeuw.
De operette Im Weiszen Rössl, vrij onderaan een hoofdrolspeler ons lid: Nol Penninx in zijn jonge jaren.