Het Bestuur van Laeti Cantando
is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Mardien van Helvoort
(algemeen beleid, publiciteit en
representatie)
073-5031336

Secretaris:
Jos van der Meer
073-5032101

Penningmeester:
Avelien Kremers
073-5034572

Selma Jansen
(muziekbeheer en muzikaal beleid)
073-5530070

Dick Ramler
(PR)
073-5216671

Mardien van Helvoort
(Voorzitter)
Avelien Kremers
(penningmeester)
Jos van der Meer
(secretaris)
Dick Ramler
(algemeen bestuurslid)
Selma Jansen
(algemeen bestuurslid)