Het Bestuur van Laeti Cantando
is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Mardien van Helvoort
(algemeen beleid, publiciteit en
representatie)
073-5031336

Penningmeester:
Avelien Kremers
073-5034572

Secretaris
Liesl Rooij

Selma Jansen
(Vice voorzitter)
(muziekbeheer en muzikaal beleid)
06 53373214

Henk van Hassel
(PR)
073-6413359

Mardien van Helvoort
(Voorzitter)
Avelien Kremers
(Penningmeester)
Liesl Rooij
(Secretaris)
Selma Jansen-Lonnee
(Vice voorzitter)
Henk van Hassel
(PR)