Annemieke Kamphuis

Annemieke Kamphuis heeft in totaal 3 conservatoriumopleidingen
afgerond: docente muziek, koordirectie en zangpedagogiek.
In deze studies was de hoofdmoot altijd zingen, laten zingen en met
plezier muziek beleven, hetgeen perfect aansluit bij de doelstellingen
van Laeti Cantando, wat immers “zingen maakt blij” betekent.
Door haar opleidingen en inmiddels 30-jarige ervaring, kent zij als geen
ander, de koorliteratuur door de eeuwen heen en weet zij als dirigent te
werken met alle mogelijke instrumentale begeleidingsvormen.
Samen met haar koren wil zij werken aan doelstellingen die veelal liggen in het bij elkaar brengen van de mogelijkheden van het koor en de bedoeling van de compositie en componist. Zij vindt dat daarbij best
van gebaande paden mag worden afgeweken.
Annemieke heeft mooie resultaten bereikt met koren en koorstukken van verschillend niveau, stijl en genre. Daaronder bevinden zich oratoriumkoren,kamerkoren, grote popkoren en close harmony-koren.
Behalve het werken met een tiental koren uit de regio, is zij actief als
zangdocente voor individuen en kleine(re) groepen.

Website: www.binnenbrabant.nl